Geld is een belangrijk onderwerp voor veel mantelzorgers. Je inkomen kan lager worden, doordat je minder gaat werken. Terwijl je kosten juist toenemen: telefoon-, reis- en zorgkosten. Hieronder vind je de belangrijkste financiële regelingen en vergoedingen.

Reiskostenvergoeding
Als mantelzorger heb je vaak te maken met reiskosten. Als je samen woont met degene voor wie je zorgt en deze persoon is voor langere tijd opgenomen in een instelling. Dan kun je de reiskosten voor het ziekenbezoek misschien aftrekken als specifieke zorgkosten. Lees de voorwaarden op www.belastingdienst.nl. Of je kunt degene voor wie je zorgt vragen of hij de reiskosten wil betalen.

Persoonsgebonden budget
Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan je naaste zorg inkopen, zoals huishoudelijke hulp, hulp bij douchen en aankleden of verpleging. Ook jij als mantelzorger kan betaald worden vanuit het pgb. Dit heeft voordelen maar ook nadelen. Dit filmpje geeft hier uitleg over.Wil jij weten of het pgb iets voor jullie situatie is? Kijk dan voor meer informatie op de website van MantelzorgNL.

Zorgkosten aftrekken van de belasting
Wie veel zorgkosten heeft, kan deze mogelijk aftrekken van de belasting. Vooral bij een laag inkomen is de kans op teruggave groot. Daarvoor is het wel nodig om aangifte te doen. Lees meer op de website van MantelzorgNL.

Mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars kunnen in de aanvullende verzekering vergoedingen opnemen voor mantelzorgers. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vergoedingen voor een mantelzorgmakelaar, respijtzorg of cursussen voor mantelzorgers. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Sollicitatieplicht en WW- uitkering
Ontvang je een WW-uitkering en verleen je dusdanig intensieve mantelzorg dat je die niet kunt combineren met een betaalde baan of een re-integratietraject, dan kun je ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij het UWV. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet je gebruiken om vervangende zorg te regelen.

Mantelzorg een bijstandsuitkering
In sommige gevallen hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht te solliciteren. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
Kijk voor meer informatie over geldzaken op MantelzorgNL.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente Meppel via 140522 of per email postbus@meppel.nl

Zie ook: