Veel jonge mensen groeien op met een chronisch zieke of matig tot ernstig lichamelijk beperkte ouder of broer of zus. Ook kan er sprake zijn van psychiatrische problemen, inclusief verslaving. Deze kinderen en jongeren worden ook wel jonge mantelzorgers genoemd.

Jonge mantelzorgers zorgen voor hun naaste door praktische en/of emotionele steun te geven. Ze maken zich zorgen over de zorgsituatie en komen vaak zelf zorg tekort. Door de situatie thuis wordt het vaak moeilijker om vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis te nemen.

Van 1 t/m 7 juni 2022 is het de week van de jonge mantelzorger. De Gemeente wil met een waarderingsactie deze kinderen en jongeren bedanken voor hun inzet.

Een aanvraag voor de waardering kan vanaf 2 april tot 8 mei via het aanvraagformulier op de website van www.welzijnmw.nl  of via 085 2731444Problemen die kinderen of jongeren vaak ervaren zijn:
 • Zorgen over ziekte en de toekomst
 • Minder contact met de buitenwereld.
 • Niet voldoende ruimte voor ontspanning
 • Verminderde schoolprestaties
 • Andere rol binnen het gezin
 • Geen aandacht voor eigen problemen
 • Lichamelijk klachten.
 • Steeds moeten aanpassen aan de nieuwe situatie, ziekteproces staat niet stil
 • Verborgen probleem bij psychische ziekten, het is niet zichtbaar
 • Onzekerheid en angst
 • Spanning in het gezin
 • Vaak rekening moeten houden met broertje/zusje/vader/moeder met een beperking of chronische ziekte
 • Tegenstrijdige gevoelens

Wat hebben jonge mantelzorgers nodig?
 • Ontspanning en time out, afstand kunnen nemen van de situatie thuis en weer kunnen opladen.
 • Lotgenotencontact groep, ervaren van onderlinge steun.
 • Herkenning en erkenning, jonge mantelzorgers worden gesignaleerd, geadviseerd en zo nodig toeleiding naar een vorm van hulp.


De mantelzorgwaarderingsactie voor volwassenen vanaf 25 jaar wordt georganiseerd in het najaar van 2022. U wordt hierover tijdig geinformeerd.