Op 26 april 2022 bij Jantiene Spans,
Allee 11, 7942 XZ  Meppel

Aanvang 19.30 uur

Graag een foto op A4-formaat meenemen.

Opgave tot en met 19 april bij Pouwel Boelen
0617015864, bij voorkeur via pouwelboelen@gmail.com