Hersenletseltrefpunt Meppel & Steenwijkerland e.o. wordt georganiseerd voor mensen die getroffen zijn door “Niet Aangeboren Hersenletsel” (NAH) en met de gevolgen daarvan om moeten gaan. Doel van de bijeenkomsten is lotgenotencontact, een stukje gezelligheid en informatie uitwisselen.

Er zijn maandelijks bijeenkomsten in Steenwijk of Meppel. Alle bijeenkomsten zijn voor getroffenen en ook een partner/mantelzorger is welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdstip is altijd van 14:00-16:00

Programma 14 oktober: Bijeenkomst in Meppel

Marja Wilting, consulent Hersencentrum komt vertellen over wat een Hersenletselcentrum is en wat getroffenen en mantelzorgers er aan kunnen hebben. Hoe de eigen regie weer op te pakken na NAH?

Locatie: Isala Diaconessenhuis, Hoogeveenseweg 38, 7943KA Meppel