Als je voor een naaste zorgt, dan heb je misschien veel vragen. Waar kun je terecht voor extra hulp en welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er? Binnen gemeente Meppel zijn er verschillende organisaties die je kunnen helpen. Maar vergeet ook je eigen omgeving niet. Hieronder lees je waar je terecht kunt voor welke hulp.

Steun uit je omgeving
Familie, vrienden en kennissen kun je vragen om hulp: een boodschap doen, even oppassen, meegaan naar het ziekenhuis of luisteren naar je zorgen. Dat kan een grote steun voor je zijn. Mensen helpen vaak graag, maar dan moeten ze wel weten dat er hulp nodig is. Vraag dus om hulp. Want de zorg voor je naaste hoef je niet alleen te doen.

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers kunnen je tot steun zijn, doordat ze bijvoorbeeld de zorg voor je naaste even overnemen. Via de website Meppelvoorelkaar kun je zoeken naar een vrijwilliger die bij jouw situatie past.

Ondersteuning van gemeente Meppel
Bij de gemeente kun je terecht als je ondersteuning nodig hebt bij het uitvoeren van je mantelzorgtaken. Denk aan vervangende zorg, huishoudelijke hulp, vervoer en woningaanpassingen.

Het gaat om ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Wil je weten wat er mogelijk is in jouw situatie? Neem dan contact op met de gemeente Meppel via 140522 of per email postbus@meppel.nl

Welzijnwerk Mensenwerk
Bij Welzijn MensenWerk kun je terecht met al je vragen over mantelzorg, zoals waar regel je welke hulp. Ook kun je er je verhaal kwijt.

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Wil je hulp of ondersteuning regelen, maar weet je niet hoe dat moet of waar je terecht kunt? Of welke ondersteuning bij je past? Een onafhankelijk cliëntondersteuner denkt graag met je mee.

Iedere mantelzorger en zorgvrager heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze ondersteuning is gratis.

Mantelzorgmakelaar
Heb je hulp nodig voor uitzoekwerk en regeltaken? Dan kan een mantelzorgmakelaar je ondersteunen. Een mantelzorgmakelaar is gratis als hij vergoedt wordt door de zorgverzekeraar of de werkgever.

Zelfstandig werkende mantelzorgmakelaars vind je via Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars.

Activiteiten Contactpunt Mantelzorg Meppel
Ontmoet mantelzorgers tijdens bijeenkomsten van het Contactpunt Mantelzorg Meppel en laat je informeren over verschillende mantelzorg onderwerpen. De vrijwilligers van het contactpunt behartigen ook je belangen in gemeente Meppel. Zie welke activiteiten er gepland staan.

Zorginstelling, ziekenhuis en thuiszorg
Verschillende zorginstellingen bieden ook hulp en ondersteuning aan mantelzorgers. Vraag er gerust naar bij de zorgverlener van je naaste. En komt een zorgverlener bij je aan huis? Bespreek dan welke zorg nodig is en hoe je elkaar kunt aanvullen.

Particuliere organisaties
Ben je op zoek naar iemand die jouw taken over kan nemen, bijvoorbeeld mee naar een arts, boodschappen doen of gezelschap houden? Dan zijn er ook organisaties zoals Saar aan Huis en ZorgMies die hulp kunnen bieden. Deze ondersteuning betaal je zelf, maar kan soms betaald worden vanuit een pgb of vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering.

Ziektebeelden
Zorg voor iemand met dementie is weer anders dan zorgen voor iemand met de ziekte van Parkinson, met psychische problemen of met een lichamelijke of motorische beperking. Patiëntenorganisaties bieden informatie over de ziekte en hoe je daarmee om kunt gaan. Bekijk ook de activiteiten.

Mantelzorglijn
Heb je een vraag over mantelzorg, wil je advies over je persoonlijke situatie of wil je je verhaal kwijt? Dan kun je ook terecht bij de Mantelzorglijn. Bel: 030 – 760 60 55, WhatsApp 06 27 23 68 54 of mail: mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Zie ook: